Czy młody rolnik dostanie inne dopłaty (w jakiej wysokości)

Młodzi rolnicy (którzy nie przekroczyli 40 lat) mogą starać się o pomoc finansową w ramach programu z PROW 2014-2020. Wysokość dopłaty w programie premii na rozwijanie gospodarstw  rolnych wynosi aż 100 tys. złotych. Oprócz premii dla młodych rolników jakie jeszcze inne programy zostaną uruchomione w tym roku?

Na rozwój gospodarstw i maszyny

Dotację w 2018 roku można zdobyć na różne cele. W I kwartale tego roku ARMiR przyjmuje wnioski na wsparcie w programie premii dla młodych rolników. Premia w ramach PROW 2014-200 w wysokości 100 tys. złotych jest wypłacana w dwóch transzach. Pierwszą rata wynosi 80 tys. złotych, a agencja wypłaca ją po spełnieniu warunków przez wnioskującego rolnika, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Druga część raty wynosi 20 tys. złotych i jest przyznawana po spełnieniu biznesplanu. 

Ruszył też nabór wniosków na maszyny w ramach programu „Modernizacji Gospodarstw Rolnych” na bardzo popularne wśród rolników inwestycje z obszaru D, czyli przedsięwzięcia związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzaniem innowacji, zmianą profilu, zwiększaniem skali, poprawą jakości lub zwiększaniem wartości dodanej – czyli maszyny.

100 tys. na biznes na wsi

W II kwartał 2018 roku ruszy nabór wniosków na wsparcie w programie  „Modernizacja gospodarstw rolnych”, ale tym razem na inwestycje w rozwój produkcji prosiąt, mleka krowiego oraz bydła mięsnego. Będzie też można starać się o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej  na wsi. Na jakie firmy można starać się o unijne środki?  Mogą to być takie branże jak m.in: przetwórstwo i sprzedaż produktów nierolniczych, rzemiosło, rękodzielnictwo, turystyka wiejska, usługi opieki nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, a także działalność informatyczna, architektoniczna i inżynierska, usługi rachunkowości, księgowe, audytorskie, techniczne czy działalność weterynaryjna.

Natura 2000 i przekazanie gospodarstwa

Na dotację mogą liczyć rolnicy, którzy będą ubiegać się o wsparcie w programie „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”. Standardowa wysokość dofinansowania to 50 proc. Wysokość pomocy zależy od ich rodzaju. W przypadku operacji związanych z budową lub modernizacją budynków inwentarskich albo adaptacją innych budynków na budynki inwentarskie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014 – 2020 maksymalnie 500 tys. zł. Natomiast na inne inwestycje można ubiegać się o 200 tys. zł wsparcia.

W II półroczu rolnicy będą mogli składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Płatności dla rolników przekazujących na stałe gospodarstwo”.  Chodzi o małe gospodarstwa przekazywana innemu rolnikowi. Wsparcie wypłacane jest jednorazowo. Preferowane są gospodarstwa mniejsze, do 5 ha. Rolnik, który przekazał gospodarstwo w 2017 roku mógł otrzymać równowartość 6 tys. euro. W tym roku stawka może być podobna.

Author: Marcin Kowalski

Share This Post On

Submit a Comment

Secured By miniOrange