Kredyt preferencyjny dla rolników

Kredyt preferencyjny jest bankowym produktem przeznaczonym dla rolników. Posiada on znacznie korzystniejsze warunki niż zwykły kredyt bankowy. Czym się odznacza i kto może z niego skorzystać?

Korzystne warunki kredytów preferencyjnych

Korzystne dla rolnika warunki umowy kredytowej mogą dotyczyć m.in.; wyższej kwoty kredytu, dłuższego okresu kredytowania, braku lub zaniżenia wkładu własnego, braku lub zaniżenia ubezpieczenia kredytu, niższego oprocentowania, skorzystania z karencji podczas spłaty kredytu.
Warunki oferowane w kredytach preferencyjnych sprzyjają kredytobiorcy. Taki kredyt musi być przeznaczony na konkretny cel, np: zakup ziemi rolnej, maszyn czy nawozów. Państwo stara się ułatwić danej grupie społecznej osiągnięcie określonego celu i pokrywa różnice wynikające z ceny rynkowej kredytu. Kredyty preferencyjne są również finansowane z funduszy Unii Europejskiej.

Kto może uzyskać taki kredyt?

Warunki preferencyjne dotyczą nie tylko kredytów oferowanych  rolnikom, lecz także studentom, firmom, oraz młodym małżeństwom
Kredyt na zakup ziemi rolnej,  zalicza się do standardowych kredytów preferencyjnych. Rolnicy mogą się o nie starać w odniesieniu do dwóch linii kredytowych; linii RR (inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym) lub linii Z (zakup użytków rolnych).
W pierwszym przypadku rolnicy mogą uzyskać wsparcie w części do 10 procent łącznych nakładów inwestycyjnych. Linia Z nie posiada takich ograniczeń – cały kredyt można przeznaczyć na kupno użytku rolnego. Placówki bankowe udzielają dokładnych informacji odnośnie zawierania umowy kredytowej na takich warunkach.

Kredyt preferencyjny dla rolników często jest ratunkiem z opresji i chroni przed kłopotami finansowymi. Taką decyzję należy dokładnie przemyśleć, gdyż kredyt wiąże z bankiem na długie lata, a raty trzeba spłacać systematycznie, aby nie wpaść w spiralę zadłużenia. Kredyty preferencyjne dla rolników mają wiele zalet, gdzie najważniejszą są niższe koszty okołokredytowe i negocjacja korzystniejszych warunków umowy kredytowej.

 

Author: Marcin Kowalski

Share This Post On
Secured By miniOrange