Dla kogo przeznaczone są kredyty obrotowe?

Kredyty obrotowe to rodzaj kredytów, które można przeznaczyć przede wszystkim na finansowanie bieżących, realnych potrzeb. Wyróżnia się między innymi kredyt obrotowy dla rolników, który związany jest z potrzebami właśnie na rzecz działalności rolniczej.

Dla kogo przeznaczony jest kredyt obrotowy?

Przede wszystkim z kredytu obrotowego dla rolników – jak sama nazwa wskazuje – skorzystać mogą rolnicy, którzy posiadają własne gospodarstwa. Ważne jest to, aby były one zlokalizowane na terenie działania danego banku lub placówki udzielającej kredytu.

Jaka jest wysokość kredyt?

Kredyt obrotowy dla rolników nie ma najczęściej wyznaczonej górnej granicy kwoty, jaką można wziąć. Niektóre placówki oferują pięćset tysięcy złotych, a inne ustalają wysokość indywidualnie, biorąc pod uwagę między innymi potrzeby, zdolność kredytową, jak również i wartość zabezpieczenia.

Co ważne, kredyt obrotowy można spłacać nawet do kilkunastu lat oraz daty zawarcia umowy.

Czym jest zabezpieczenie?

Wspomnieć należy również o tym, że sporo placówek bankowych wymaga od kredytobiorcy pewnego rodzaju zabezpieczenia. Przyjmowane są wszystkie formy zabezpieczeń, które są zgodne z przepisami dotyczącymi prawnego zabezpieczenia wierzytelności.

Oprocentowanie kredytu obrotowego dla rolników

Banki udzielają kredytów obrotowych dla rolników ze stosownych oprocentowaniem, które jest zgodne ze stałą lub zmienną stopą procentową. Ta z kolei określana jest przede wszystkim w przepisach wewnętrznych banku. Warto jednak wspomnieć, że niektóre placówki oferują stałą stopę procentową dla kredytów, które są udzielane na okres maksymalnie sześciu miesięcy.

Na oprocentowanie kredytu składać się może stawka referencyjna WIBOR, jak również marża banku, która jest zależna od ostatecznej oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.

Author: Marcin Kowalski

Share This Post On
Secured By miniOrange