Ubezpieczenia dla rolników – obowiązek ubezpieczenia budynków

Oprócz obowiązkowego OC dla rolników istnieje również zapis mówiący o tym, że rolnik musi posiadać również obowiązkowe ubezpieczenie budynków. To obowiązek, który dotyczy każdej osoby prowadzącej działalność rolniczą- na czym polega i czego dotyczy? Zapoznaj się z krótkim poradnikiem.

Ubezpieczenia rolnicze budynków

Rolnik posiadający gospodarstwo rolne musi zadbać również o ubezpieczenie budynków. W myśl ustawy- budynkiem jest obiekt budowlany o powierzchni powyżej 20m2, określony zgodnie z prawem budowlanym (Art. 3, pkt. 2 ustawy z 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane, Dz. U z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.), którego posiadaczem jest rolnik. Co ważne, aby budynek podlegał obowiązkowi musi posiadać fundamenty i pokrycie dachowe- nie musi natomiast posiadać okien lub drzwi.

Czego dotyczą ubezpieczenia budynków?

Warto podkreślić na początku, że obowiązkowe ubezpieczenia budynków dotyczą jedynie instalacji elektrycznych, murów, a także lakieru i tynków. Nikt nie wie, że ubezpieczenia te nie obejmują wyposażenia stałego. Jeśli chcemy, aby ubezpieczenie to pokryło należy skorzystać z opcji i wykupić ubezpieczenia dla rolników dobrowolne w tym zakresie. Dobrowolne ubezpieczenia dla rolników są znacznie bardziej bogate, a ich zakres dotyczy również sprzętu RTV, AGD czy armatury sanitarnej. Warto podkreślić, że takie ubezpieczenia są zawsze bardziej korzystne niż te wynikające z powszechnego obowiązku. Zazwyczaj charakteryzują się znacznie większymi sumami odszkodowań.

Zdaniem podsumowania każda osoba zajmująca się uprawianiem gospodarstwa rolnego podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu- zarówno do OC jak i budynków. W przypadku ubezpieczenia budynków- istnieją dwie możliwości, a mianowicie zawarcie umowy obowiązkowej lub tej dobrowolnej. Istnieją róże opcje ubezpieczeń, które przede wszystkim wiążą się z odpowiednimi składkami. Im szerszy zakres ubezpieczenia, tym wyższa składka, która wiąże się zazwyczaj z wyższymi odszkodowaniami. Mimo, iż ubezpieczenie jest obowiązkiem, które zawsze wiąże się z ponoszeniem kosztów, jest również zabezpieczeniem, które pozwala rolnikowi dochodzenia swoich roszczeń.

Author: Marcin Kowalski

Share This Post On
Secured By miniOrange