Ile płacimy na KRUS w 2018 r? Co zawiera się w składce?

Informacje o składce podaje zawsze Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Składki:

Miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić:

  • 12 proc. emerytury podstawowej, w pierwszym kwartale to 106,00 zł, a w drugim 110 zł- w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych
  • 24 proc. emerytury podstawowej, w pierwszym kwartale to 213,00 zł, a w drugim 219,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych
  • 36 proc. emerytury podstawowej, w pierwszym kwartale to 319,00 zł, a w drugim 329,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych
  • 48 proc. emerytury podstawowej, w pierwszym kwartale to 425,00 zł, a w drugim 438,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

W pierwszym i drugim kwartale roku miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie wynosi niezmiennie 42 zł z każdą osobę podlegającą ubezpieczeniu. Za osoby objęte ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie składka ta będzie stanowić miesięcznie 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł.

 

Author: Marcin Kowalski

Share This Post On

Submit a Comment

Secured By miniOrange