Dopłaty do paliwa rolniczego w 2019

Od 1 stycznia 2019 roku zwiększono maksymalną wysokość dopłat do paliwa rolniczego. Zwrot podatku akcyzowego znacząco poszedł w górę, dzięki czemu rolnictwo ma pozyskać dodatkowe środki na rozwój. W przypadku DJP bydła można liczyć na dopłatę w wysokości 30 zł. Limit zwrotu podatku akcyzowego za paliwo wzrósł do 100 zł za 1 ha.

Jak otrzymać dopłatę do paliwa?

Osoby prowadzące gospodarstwo rolne mogą ubiegać się o zwrot części kosztów poniesionych na paliwo (olej napędowy). Oczywiście mowa tutaj o paliwie, które zostało wykorzystane do prac związanych z rolnictwem. Muszą one być udokumentowane poprzez faktury VAT. Muszą one potwierdzać poniesione wydatki. Konieczne jest ich dołączenie do wniosku o dopłatę na paliwo. Wysokość zwrotu obliczana jest właśnie na podstawie danych zawartych w dokumentacji. 

Dopłaty do paliwa rolniczego wzrosły, ponieważ wzrósł również koszt utrzymania gospodarstwa. W tamtym roku maksymalna dopłata wynosiła 86 zł za 1 ha. W roku 2019 będzie to 14 zł, czyli 100 zł. W lepszej sytuacji są hodowcy bydła. Z uwagi na charakter działalności muszą oni ponosić wyższe wydatki związane z transportem. Przede wszystkim ponoszą oni koszty przez cały rok. W tradycyjnym gospodarstwie rolnym wzmożone wydatki przypadają na sezon letni. Hodowcy bydła muszą jednak systematycznie dowozić ściółkę, kiszonkę, siano, czy też wywozić odchody zwierząt. Właśnie dlatego dopłata wzrosła do 30 zł za DJP bydła. DJP to duża jednostka przeliczeniowa, która określa np. dorosłego byka. Należy podkreślić, że opisywany zwrot dotyczy tylko i wyłącznie bydła. Oznacza to, że osoby posiadające inne zwierzęta (np. owce, kozy, świnie, konie) nie będą mogły ubiegać się o zwrot. Trzeba także wspomnieć, że nie możemy podać sobie dowolnej ilości bydła, gdyż ARiMR będzie sprawdzać jego rzeczywistą ilość. Przed złożeniem wniosku o dopłatę do paliwa należy więc zgłosić się do wyżej wymienionego organu. ARiMR musi wydać nam dokument, który wskazuje ilość bydła DJP. Zaświadczenie będzie dołączone do wniosku o dopłatę. Na jego podstawie zostanie określona całkowita kwota zwrotu.

Kiedy można złożyć wniosek o dopłatę do paliwa?

Wniosek o dopłatę do paliwa rolniczego może zostać złożony dwa razy w roku. W okresie od od 1 do 28 lutego można ubiegać się o zwrot za faktury wystawione od 1 sierpnia do 31 stycznia. Wniosek należy złożyć do  do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wszystko zależy od tego, gdzie są usytuowane grunty rolne. W okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia można ubiegać się o zwrot za faktury wystawione od 1 lutego do 31 lipca. Wniosek składamy do tego samego organu. 

Wzór wniosku o dopłatę do paliwa można znaleźć w internecie. Wo wniosku musimy dołączyć potwierdzenie zakupu oleju napędowego. Nie muszą być to jednak oryginalne faktury VAT. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dołączyć kopie faktur. W przypadku dopłaty do bydła konieczne jest zaświadczenie od ARiMR, które potwierdza ilość DJP. Gotówka zostanie wypłacona w okresie 3 – 30 kwietnia 2019 (pierwsza tura wniosków) oraz 1 – 31 października 2019  (druga tura wniosków).

Artykuł został przygotowany we współpracy ze specjalistami z firmy trudniącej się rolniczym doradztwem kredytowym Agro Fundusz. Doradztwo finansowe, pomoc w uzyskaniu kredytów, rozwiązywanie problemów z BIK to jedne z wielu bezpłatnych usług Agro Funduszu na jakie mogą liczyć rolnicy. 

Author: Marcin Kowalski

Share This Post On

Submit a Comment

Secured By miniOrange