Co to jest program Młody Rolnik

Jeszcze w I kwartale tego roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma uruchomić nabór wniosków o premie dla młodych rolników. O pieniądze warto się postarać, gdyż  dzięki programowi Młody Rolnik 2018 otrzymać można 100 tys. zł na rozpoczęcie działalności rolniczej. O pomoc w ubiegłorocznym naborze starało się ponad 4 tysiące osób. W ramach PROW 2014 – 2020 do rozdysponowania jest 718 mln euro.

W tym roku w programie wprowadzane są zmiany, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów.

 

Kupują ziemię, maszyny i zwierzęta

 

Programy operacyjne tego typu cieszą się od lat niesłabnącym zainteresowaniem. Ułatwiają bowiem rozpoczęcie młodym gospodarzom działalności rolniczej. Wsparcie jest na tyle spore, że pomaga rolnikom nie tylko w początkach, ale także w  późniejszym prowadzeniu gospodarstwa. Za pieniądze uzyskane z pomocy można kupić ziemię, najczęściej jednak rolnicy kupują maszyny, urządzenia, które pomagają im ulepszyć pracę w gospodarstwie. Inwestują też w inwentarz. Premia 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach.  

Aby zwiększyć szanse na otrzymanie środków, warto dobrze przygotować się do złożenia wniosku.  

 

Kto i na co może starać się o pieniądze

 

Jak się przygotować do składania wniosków? Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać wsparcie? Młody rolnik 2018 praktycznie nie różni się od tego, co obowiązywało przy naborze w 2017. Ale w tym roku gospodarze dostaną więcej czasu na przygotowanie się.
Osoba, która stara się o wsparcie może mieć maksymalnie 40 lat oraz posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe do prowadzenia produkcji rolniczej lub wkrótce je uzyska. Na uzupełnienie kwalifikacji zawodowych (wykształcenia) młody rolnik ma trzy lata, licząc od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Ponadto: po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem, co oznacza, że do dnia złożenia wniosku nie prowadził gospodarstwa rolnego jako kierujący. Lub też stał się właścicielem lub objął w posiadanie gospodarstwo rolne przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego złożeniem.

Kolejny wymóg dotyczy powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym, która nie może być większa niż 300 hektarów i musi być ona co najmniej równa średniej krajowej lub średniej wojewódzkiej. Na co nie może być przeznaczona dotacja? Na przykład na chów drobiu, oprócz  hodowli ekologicznej, prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne czy prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej.

Jak złożyć wniosek

Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym lub pocztą kurierską do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

Prawdopodobnie w tym roku w programie premii dla młodych rolników zostanie wydłużony termin urządzania gospodarstwa z 18 do 24 miesięcy do momentu złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Author: Marcin Kowalski

Share This Post On

Submit a Comment

Secured By miniOrange