Czy opłaca się dzierżawić pole innemu rolnikowi/od innego rolnika?
kw.30

Czy opłaca się dzierżawić pole innemu rolnikowi/od innego rolnika?

Właściciele ziemi rolnej często wydzierżawiają grunty rolne. Dzierżawa ziemi rolnej polega na oddaniu innemu rolnikowi lub wzięciu ziemi od innego rolnika w użytkowanie. Ten, który oddaje pole w dzierżawę, czyli wydzierżawiający pozostaje nadal jej właścicielem. Aby pole nie leżało odłogiem Czy i kiedy dzierżawa ziemi jest opłacalna? Jest ona atrakcyjna dla rolników nie posiadających własnej ziemi lub posiadających jej mało, bądź...

Read More
Wskazówki dla dzierżawców ziemi rolnej
kw.05

Wskazówki dla dzierżawców ziemi rolnej

Już od dawna dzierżawa gruntów rolnych jest bardzo popularna w naszym kraju. Dzierżawa ziemi rolnej jest specyficznym stosunkiem najmu, który obejmuje nie tylko dzierżawienie, czyli wynajmowanie ziemi rolnej, ale także czerpanie z niej zysków, czyli zbiory. Najczęściej dzierżawa ziemi rolnej jest zawierana na kilkudziesięciu lat. Poprzez umowę dzierżawy dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu grunt rolny – umówiony...

Read More
Czy młody rolnik dostanie inne dopłaty (w jakiej wysokości)
kw.05

Czy młody rolnik dostanie inne dopłaty (w jakiej wysokości)

Młodzi rolnicy (którzy nie przekroczyli 40 lat) mogą starać się o pomoc finansową w ramach programu z PROW 2014-2020. Wysokość dopłaty w programie premii na rozwijanie gospodarstw  rolnych wynosi aż 100 tys. złotych. Oprócz premii dla młodych rolników jakie jeszcze inne programy zostaną uruchomione w tym roku? Na rozwój gospodarstw i maszyny Dotację w 2018 roku można zdobyć na różne cele. W I kwartale tego roku ARMiR przyjmuje...

Read More
Dotacje 2018 dla rolników
mar27

Dotacje 2018 dla rolników

W tym roku planowany jest nabór wniosków na wiele rolniczych działań. W maju planowany jest nabór wniosków na dotacje dla młodego rolnika oraz na „Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości”. W czerwcu wnioski składać będą  rolnicy, którzy funkcjonują w grupach producenckich oraz zdecydowani na inwestycje w produkcję zwierzęcą. Programy Nabory odbędą się na programy: „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” oraz...

Read More
Ile płacimy na KRUS w 2018 r? Co zawiera się w składce?
mar19

Ile płacimy na KRUS w 2018 r? Co zawiera się w składce?

Informacje o składce podaje zawsze Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Składki: Miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić: 12 proc. emerytury podstawowej, w pierwszym kwartale to 106,00 zł, a w drugim 110 zł- w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha...

Read More
Secured By miniOrange